Nieodpłatna pomoc prawna

Zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 •  Budynek Poradni w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1 (poniedziałek - środa 8:00 -12:00, czwartek - piątek 12:30 -16:30)
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15 (poniedziałek 11:00 - 15:00, wtorek – piątek 9:00 - 13:00)
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21(poniedziałek 8:00 - 12:00 czwartek 8:00 - 12:00)
 • Urząd Miejski w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8 (wtorek 9;00 - 13:00)
 • Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14a (środa 9:00 - 13:00, piątek 9:00 - 13:00)

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Zabłudów, ul. Mickiewicza 5 (piątek 8:00 - 12:00)
 • Michałowo, ul. Leśna 1 (środa 8:00 - 12:00)
 • Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25 (poniedziałek 9:00 - 13:00)
 •  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu, ul. Piłsudskiego 17 (wtorek 11:00 - 15:00, czwartek 10:00 - 14:00)

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • Choroszcz, ul. Sienkiewicza 42 (poniedziałek - środa 8:00 -12:00, czwartek - piątek 12:30 -16:30)
 • Budynek Poradni w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1 (poniedziałek - środa 12:30 -16:30, czwartek - piątek 8:00 -12:00)

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod nr tel. 533 330 857 w godzinach:  
poniedziałek 8:00 - 16:00   wtorek – piątek 7:30 - 15:30 
e-mailowo: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/podlaskie/bialostocki

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego będących w dyspozycji Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku

        

Na podstawie § 5 ust. 2 i § 6 Zarządzenia Nr 173/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym Gminy Gródek, Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, że posiada niżej wymienione składniki majątku ruchomego uznane za zużyte, zbędne, przeznaczone do sprzedaży.

L.p.

Nazwa składnika majątku

Ilość

Uwagi o stanie technicznym

Sposób zagospodarowania

Proponowana cena sprzedaży

1.

Przyczepa asenizacyjna PN-40 rok prod. 1993 pojemność 4000L

IMG 20190322 113505

1 szt.

skorodowana, odkształcona, niesprawny kompresor ssący, nieszczelny zawór główny

sprzedaż

3000,00 zł

 1. Powyżej wskazane składniki majątku ruchomego można oglądać w komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.
 2. Wszystkich zainteresowanych nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego, prosimy o składanie pisemnych wniosków w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku ul. Fabryczna 12/1, 16 – 040 Gródek w terminie do dnia 4 kwietnia 2019 r.
 3. Podane ceny są cenami netto i w przypadku zakupu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki na dzień sprzedaży.
 4. W przypadku zainteresowania zakupem danego składnika majątku ruchomego kilku osób lub podmiotów, sprzedaż będzie kontynuowana w formie aukcji między zainteresowanymi w ustalonym terminie, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
 5. Wniosek o zakup powinien zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy, adres, numer telefonu kontaktowego, ilość oraz proponowaną cenę nabycia za poszczególny przedmiot z podaniem liczby porządkowej z powyższego wykazu.                                                                                        

 

Kierownik KZB w Gródku

Mirosław Gryko

Upszejmie informuję, iż dnia 6 marca 2019 r. o godz. 12.00 w Gminnym Centruk kultury w Gródku odbędzie się szkolenie informacyjne przygotowujące rolników do korzystania z płatności bezpośrednich na rok 2019.

Zgodnie z Obwieszczeniem Nr 1/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. o kwalifikacji wojskowej w 2019 r., informuję, iż w dniu 20 marca 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku ul. Warszawska 79A przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa osób wymienionych w § 2 w/w obwieszczenia, zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Gródek.

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Integracja społeczeństwa osób trzeciego wieku i członków rodzin” złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Regionalny Gródek.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów2, 16-040 Gródek do dnia 26 lutego 2019 r.

W załączeniu oferta.

HARMONOGRAM WYBORU SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH

 1. Skroblaki - 02.03.2019 r., godz. 12:00
 2. Wierobie - 02.03.2019 r., godz. 13:30
 3. Zubki - 02.03.2019 r., godz. 15:00
 4. Bobrowniki - 03.03.2019 r., godz. 12:00
 5. Chomontowce - 03.03.2019 r., godz. 14:00
 6. Piłatowszczyzna - 09.03.2019 r., godz. 12:00
 7. Królowe Stojło - 09.03.2019 r., godz. 14:00
 8. Waliły-Dwór - 09.03.2019 r., godz. 15:30
 9. Słuczanka - 10.03.2019 r., godz. 15:00
 10. Pieszczaniki - 16.03.2019 r., godz. 14:00
 11. Załuki - 16.03.2019 r., godz. 16:00
 12. Radunin - 17.03.2019 r., godz. 12:30
 13. Nowosiółki - 17.03.2019 r., godz. 14:00
 14. Borki - 17.03.2019 r., godz. 16:00
 15. Mostowlany - 23.03.2019 r. godz. 16:30
 16. Zubry - 23.03.2019 r. godz. 18:00
 17. Gródek I - 24.03.2019 r. godz. 14:00
 18. Gródek II - 24.03.2019 r., godz. 17:00
 19. Bielewicze - 30.03.2019 r. godz. 13:00
 20. Waliły - 30.03.2019 r. godz. 15:00
 21. Wiejki - 31.03.2019 r. godz. 14:00
 22. Podozierany - 31.03.2019 r. godz. 15:30
 23. Mieleszki-Kolonia - 06.04.2019 r. godz. 14:00
 24. Mieleszki - 06.04.2019 r. godz. 15:30
 25. Zarzeczany - 07.04.2019 r. godz. 14:00
 26. Waliły-Stacja - 07.04.2019 r. godz. 15:30
 27. Dzierniakowo - 13.04.2019 r. godz. 12:00
 28. Straszewo - 13.04.2019 r. godz. 13:30
 29. Grzybowce - 13.04.2019 r. godz. 15:00
 30. Sofipol - 14.04.2019 r. godz. 13:00
 31. Królowy Most - 14.04.2019 r. godz. 14:30
 32. Kołodno - 14.04.2019 r. godz. 16:00

REKRUTACJA 2019/2020

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Wójt Gminy Gródek informuje o kryteriach rekrutacji oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria oraz o terminach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego klas I publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Gródek w roku szkolnym 2019/2020.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznej szkoły podstawowej –treść zarządzenia PDF

 

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin

w postępowaniu

  rekrutacyjnym      

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.03.2019 r.      

do 22.03.2019 r.

do 07.06.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu Rekrutacyjnym

do 28.03.2019 r.

do 18.06.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 29.03.2019 r.

do 21.06.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 05.04.2019 r.

do 27.06.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 10.04.2019 r.

28.06.2019 r.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Tym samym ustawodawca nie przewiduje w powyższym przypadku rekrutacji. Zgłoszenie bowiem następuje z urzędu.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Gródek z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gródek – treść uchwały PDF

REKRUTACJA 2019/2020

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Wójt Gminy Gródek informuje o kryteriach rekrutacji oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz o terminach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gródek w roku szkolnym 2019/2020.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – treść zarządzenia PDF

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin

w postępowaniu

 rekrutacyjnym        

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym (na wolne miejsca)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019 r.

do 15.03.2019 r.

od 29.03.2019 r.

do 03.06.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 22.03.2019 r.

do 18.06.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 25.03.2019 r.

do 24.06.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 29.03.2019 r.

do 26.06.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 02.04.2019 r.

do 28.06.2019 r

Kryteria rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

1) Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) Do wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt 1, odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

           Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. b-d, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

3) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Gródek z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gródek – treść uchwały PDF

Gródek, dnia 23 stycznia 2019 r.

RG.0002.1.2019                   

           

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Gminy Gródek - zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Gródku odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Gródek z proponowanym porządkiem dziennym:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Gródek na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Gródek (obręb Załuki).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 15. Stanowisko w sprawie nowej treści na pomniku zlokalizowanym w parku w Gródku.
 16. Zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Przyjęcie protokołu obrad III Sesji Rady Gminy Gródek.
 19. Zamknięcie obrad.

Materiały i projekty uchwał, będące przedmiotem Sesji są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Gródek, pokój Nr 2.

 

Zapraszam do wzięcia udziału.

Wieczysław Gościk

Przewodniczący Rady Gminy