OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji
"Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gródek na lata 2019- 2022".

OGŁOSZENIE
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

14 sierpnia Zarząd Województwa przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Na liście znalazła się Gmina Gródek ale też Knyszyn, Wasilków i Michałowo.

Ja w Internecie
Fundacja Legalna Kultura poinformowała, że wniosek złożony przez Gminę Gródek w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-053/17-00 pt. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i tym samym został zakwalifikowany do drugiego etapu - oceny merytorycznej.
Taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w latach 2018 - 2021

Taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w latach 2018 - 2021

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI. OSP GRÓDEK OTRZYMAŁA KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE NA ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Ostrzegamy Państwa przed próba wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające sie za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pod pozorem ściągnięcia zaległości z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wyniki Gminnych Konkursów:

"Estetyczna posesja - Ogródki 2017"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2017"

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać u sołtysów lub wnosić bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Gródek:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać u sołtysów lub wnosić bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Gródek: