Informuję, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła trzy nabory wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Jeden w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  1. Nabór nr 11/2021 – w ramach przedsięwzięcia I.1.1 Programy aktywności lokalnej; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.Nabór nr 11/2021 – w ramach przedsięwzięcia I.1.1  Programy aktywności lokalnej;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.

oraz

Dwa nabory w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  1. Nabór nr 12/2021 - w ramach przedsięwzięcia I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali.
  2. NABÓR nr 13/2021 - w ramach przedsięwzięcia II.2.2 Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ B, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 11 -Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym),

Wnioski w w/w naborach będzie można składać od 13 do 27 lipca 2021r.