Wójt Gminy Gródek informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) w godz. 9.00-14.00 na sali konferencyjnej w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku pełnić będzie dyżur doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Doradca energetyczny służyć będzie niodpłatnie pomocą w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz źródeł finansowania inwestycji w tym zakresie. Odpowie również na pytania związane z Programem „Czyste Powietrze”. „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie wizyty pod nr telefonu 85 873 99 42.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przypominamy, iż w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i opon z samochodów osobowych odbierane są następujące rodzaje odpadów:

  • odpady wielkogabarytowe – tj. meble (sofy, szafy, stoły, krzesła), wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.,
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (pralki, lodówki, telewizory, odkurzacze, komputery, monitory, klawiatury, itp.),
  • zużyte opony z samochodów osobowych.

W ramach zbiórki odpadów sprzed posesji nie będą odbierane:

  • odpady remontowe i rozbiórkowe (np. gruz, zdemontowane drzwi i okna),
  • elementy ceramiki sanitarnej (np. umywalki, sedesy),
  • opony z maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych,
  • części samochodowe.

Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję najpóźniej dzień przed wyznaczoną w harmonogramie datą odbioru odpadów.

dragon 21

Informuję, iż na terenie gminy Gródek odbywają się aktualnie ćwiczenia wojskowe „DRAGON-21”. Ćwiczenia potrwają do 11 czerwca 2021 r.

W ramach realizacji zadań ćwiczebnych na obszarze gminy przemieszczać się będzie wojsko oraz grupy dywersyjno-rozpoznawcze.

Grupy dywersyjno-rozpoznawcze charakteryzują się czerwoną taśmą na lewym ramieniu oraz pojazdami oznakowanymi czerwonym krzyżem. W sytuacji zauważenia takich osób bądź pojazdów proszę przekazać informację na nr tel. 797 247 768.

W ramach ćwiczeń mogą również zostać użyte środki pozoracji w postaci petard, nabojów ślepych itp.

Zapewniam, iż nie istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa.

WÓJT

Wiesław Kulesza

Szanowni Państwo,

Gmina Gródek w dniu 30 kwietnia 2021 r., w związku z zakończeniem realizacji projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy” i brakiem podstaw prawnych do dalszego świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz mieszkańców, wydzierżawiła firmie KOBA z Białegostoku sieć światłowodową wraz z urządzeniami radiowymi.

Zgodnie z zawartą umową dotychczasowi uczestnicy projektu (beneficjenci) mogą do końca maja 2021 r. korzystać z internetu i użyczonego sprzętu na dotychczasowych zasadach, tj. nieodpłatnie.

Od dnia 1 czerwca 2021 r. dostęp do internetu za pośrednictwem dotychczasowej sieci będzie odpłatny na zasadach i warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy osobą zainteresowaną korzystaniem z internetu a firmą KOBA.

Jednocześnie informuję, że osoby uczestniczące w projekcie „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy” mogą odkupić od Gminy użyczony im zestaw komputerowy (komputer wraz z monitorem) za 300 zł. Podaną kwotę należy wpłacić do dnia 31.05.2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gródek nr 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010 z dopiskiem komputer oraz podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w celu wystawienia faktury. Przypominam, że należy podać dane osoby z którą zawarta była umowa użyczenia zestawu komputerowego. Zwracam uwagę, że za opóźnienie w opłacie należności naliczane będą odsetki ustawowe począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu płatności. Aktualnie odsetki ustawowe wynoszą 0,056%.

Osoby, które nie będą zainteresowane odkupieniem zestawu komputerowego zobowiązane są do dnia 14 czerwca 2021 r. dostarczyć do Urzędu Gminy Gródek użyczony im sprzęt (komputer, monitor, klawiatura i myszka) w stanie nie gorszym niż zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. Przypominam, że w przypadku zniszczenia lub utraty sprzętu, beneficjent, zgodnie z § 4 ust. 5 umowy użyczenia, zobowiązany będziecie do zapłaty kwoty o której mowa w § 1 ust. 4 tejże umowy.

Odpowiedzi na ewentualne pytania udziela pan Piotr Supronik pracownik Urzędu Gminy Gródek, tel. 85 873 99 49, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z trwającym stanem epidemii wirusa SARS-COV-2 w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy Państwa o samodzielne spisanie aktualnych stanów urządzeń pomiarowych. Odczyty wodomierzy przyjmujemy do 10 czerwca 2021 r. w następujący sposób:

- mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie pod nr: 857180126 oraz 85 7180700

 Niepodanie aktualnego stanu wodomierza we wskazanym terminie skutkować będzie naliczeniem należności na podstawie zużycia średniego.

Podkategorie