Przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), zwanej dalej ,,ustawą”, do obowiązków właścicieli nieruchomości należy, m.in.:

  1. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy);
  2. w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków - udokumentowanie w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy);
  3. zgłoszenie zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków do prowadzonej w Urzędzie Gminy Gródek ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy);

Druki zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są na stronie Gminy Gródek www.grodek.pl w zakładce „Druki i formularze” → „Gospodarowanie odpadami” oraz w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek.

Uprzejmie informujemy, że w każdy wtorek od godz. 9.00 do godz. 14.00 w Punkcie Obługi Interesanta, na parterze Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pok. nr 7, dyżur prowadzi pracownik Podlaskiego Zespołu Doradztwa Rolnicznego Pani Ludimiła Gibowska.

Dane teleadresowe PODR

ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok

tel./fax 85 740 20 54

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni mieszkańcy gminy i interesanci Urzędu Gminy Gródek!

 

Uprzejmie informujemy, że zostały zakończone prace budowlane w ramach zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Gródek”, w związku z czym w dniach od 3 do 6 czerwca 2024 r. planowane są przenosiny pracowników do siedziby nowo wybudowanego budynku Urzędu Gminy Gródek. Termin może ulec wydłużeniu, z przyczyn od nas niezależnych. W tych dniach mogą wystąpić problemy z łącznością telefoniczną oraz internetową.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy!

Jednocześnie przypominamy, że w sobotę 8 czerwca 2024 r. w godz. 7:30-15.30 Urząd Gminy Gródek będzie otwarty. Stanowi to dzień pracy dla pracowników Urzędu, jako odpracowanie dnia wolnego w czwartek 2 maja 2024 r.

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych!

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Gródek                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                 Wiesław Kulesza

W dniu 29 maja 2024 r. w ramach obchodów „Dnia Rodziny” nad zalewem w Zarzeczanach pracownice Urzędu Gminy Gródek przeprowadziły warsztaty ekologiczne pn. „Nasza Misja - Ochrona Środowiska” połączone z promocją Programu „Czyste Powietrze”.

W ramach zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się czym jest zagadkowe OZE i dlaczego jest szansą na czyste powietrze, dlaczego SMOG jest groźny i jak sobie z nim radzić, poznali różnorodność biologiczną Naszej Gminy i odbyli lekcję prawidłowej segregacji odpadów. Na uczestników czekały upominki oraz materiały edukacyjne i informacyjne między innymi na temat krajowego Programu "Czyste Powietrze".

Dbajmy o Naszą Planetę codziennie. Środowisko ponad wszystko!
 
P1260897
 
P1260910
 
P1260916
 
P1260917
 
P1260924
 
P1260927
 
 
 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza gmina została patronem akcji „10 grzechów głównych nieświadomego turysty” zainicjowanej po raz drugi przez Czasopismo „Wodne Sprawy”.

Wspólnie chcemy podnosić świadomość na temat zachowań nad wodą, które choć mogą wydawać się niewinne i z pozoru niegroźne, w rzeczywistości mają poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego!

 Zadbajmy o nasze wody tego lata! Sezon urlopowy to świetna okazja, by pokazać troskę o środowisko.

Twoje działania naprawdę mają znaczenie. Razem możemy sprawić, że nasze rzeki, jeziora i Bałtyk będą czystsze i bezpieczniejsze dla wszystkich. Dajmy dobry przykład i cieszmy się pięknem przyrody, dbając o nią szczególnie w sezonie turystycznym!

 Już teraz możesz wpływać pozytywnie na nasze środowisko.

Jakich m.in. nie popełniać grzechów podczas odpoczynku nad wodą dowiesz się klikając w link:

https://wodnesprawy.pl/akcja-edukacyjna-10gg

 

Gmina Gródek otrzymała dofinansowanie  z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 - Edycja 2024.

W dniu 2 maja 2024 r. (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gródku (PSZOK)

będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi przypadającego na 22 kwietnia, w dniach 22-23 kwietnia 2024 r. w Przedszkolu Samorządowym w Gródku odbyły się warsztaty edukacyjne przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy Gródek pn. ,,Mali strażnicy czystego środowiska. W warsztatach na temat środowiska i jego ochronie, uczestniczyły 4, 5 i 6-latki przy wsparciu opiekunów.

Podkategorie