zaproszenie solary 2019

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 6/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.1.1. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Podejmowanie działalności gospodarczej operacje z zakresu  tematycznego poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, że badanie próbki wody pobranej dnia 13.11.2019 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z wodociągu Gródek, wykazało przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów i manganu.

Podjęte zostały natychmiastowe działania zmierzające do poprawy jakości wody. O ich wynikach naszych odbiorców poinformujemy natychmiast z chwilą ich otrzymania.

Informuję, że Gmina Gródek zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Gródek zainteresowani utylizacją folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag mogą składać oświadczenia o ilościach posiadanych odpadów do Urzędu Gminy Gródek w terminie do 29 listopada 2019 r.

Oświadczenia o ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą podstawą do sporządzenia inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Druki oświadczeń dostępne są:

-  w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu,

-  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Gródek: www.grodek.pl

Oświadczenia złożone po 29 listopada 2019 r. nie zostaną uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.

Gmina Gródek będzie realizowała zadanie pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po skutecznym przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

 

Wójt Gminy

Wiesław Kulesza

 

Do pobrania:

Oświadczenie o ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W okresie:

 • 12.11.2019 r. - 15.11.2019 r. zamknięty zostanie odcinek drogi gminnej Nr 105065B (ul. Rzemieślnicza) na czas przebudowy przejazdu kolejowego i wymiany nawierzchni torowej,
 • 25.11.2019 r. - 27.11.2019 r. zamknięty zostanie odcinek drogi powiatowej Nr 1440B (ul. Białostocka) na czas przebudowy przejazdu kolejowego i wymiany nawierzchni torowej.

Inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku. 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gródek Nr 40/19 z dnia 6 maja 2019 r.  powołano komisję w celu przeprowadzenia Gminnych Konkursów „Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2019”oraz „Estetyczna posesja – Ogródki 2019”.

W skład komisji konkursowej weszły następujące osoby:

 1. Janusz Michał Cimochowicz - przedstawiciel Rady Gminy Gródek
 2. Katarzyna Rogacz - przedstawiciel Rady Gminy Gródek
 3. Maria Mieleszko - przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury w Gródku
 4. Barbara Niczyporuk – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej
 5. Agnieszka Klebus -  przedstawiciel Urzędu Gminy Gródek

Informacje o konkursie zamieszczono w miesiącu maju 2019 r. na stronie internetowej Gminy Gródek, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach będących sołectwami oraz na łamach gazety „Wiadomości Gródeckie - Haradockija Nawiny”.

Do udziału w konkursie w terminie do dnia 7 czerwca 2018 r. zgłoszono 13 indywidualnych posesji i 7 wsi z terenu Gminy Gródek:

 

Posesje indywidualne zgłoszone w konkursie „Estetyczna Posesja - Ogródki 2019”.

 

CHOMONTOWCE

 1. Sławomir Lewczuk

DOWNIEWO

 1. Ala Kozłowska
 2. Iwona Przezdemska

GRÓDEK II

 1. Lilia Klebus
 2. Zofia Borczyńska
 3. Maryna Prokopowicz

GRZYBOWCE

 1. Barbara i Zbigniew Szymańscy

KOŁODNO

 1. Agata Gierasimiuk

KRÓLOWY MOST

 1. Helena Prokopowicz

MOSTOWLANY

 1. Sławomir Pawłowski

RADUNIN

 1. Lucja Orzechowska

WALIŁY-STACJA

 1. Tatiana Wawreniuk

ZARZECZANY

 1. Beata Bućko

 

Wsie zgłoszone w konkursie „Estetyczna wieś Gminy Gródek 2019 ”.

 1. Chomontowce – Sławomir Lewczuk
 2. Gródek I – Irena Wakuła
 3. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
 4. Kołodno – Anna Kulesza
 5. Królowy Most - Iwona Przezdemska
 6. Waliły – Renata Zawadzka
 7. Waliły-Stacja – Joanna Sołowiej

Komisja konkursowa odwiedziła powyższe posesje i wsie 11 czerwca 2019 r. oraz wybrane posesje uzupełniająco w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 19 września 2019 r. w/w komisja konkursowa na podstawie wcześniejszych oględzin i wnikliwej analizy następujących elementów ogrodów:

 1. przy ocenie poszczególnych posesji:
 • ogólny ład, porządek i estetyka posesji,
 • ogólna kompozycja ogrodu,
 • zastosowane gatunki roślin,
 • pielęgnacja roślin,
 • mała architektura,
 • elementy regionalne,
 • estetyka części wypoczynkowej,
 • ciekawe i pomysłowe rozwiązania.

2.przy ocenie poszczególnych wsi:

 • ogólna czystość i estetyka wsi

postanowiła przyznać poszczególnym uczestnikom następujące nagrody i wyróżnienia w konkursach:

 

„Estetyczna posesja - Ogródki 2019”

 • w kategorii: Ogród Nowoczesny

za ciekawe rozwiązania ogrodu w wersji nowoczesnej

I  miejsce:  Lilia Klebus, Gródek

II miejsce:   Helena Prokopowicz, Królowy Most

III miejsce: Zofia Borczyńska, Gródek

ex aequo Iwona Przezdemska, Downiewo

 • w kategorii: Ogród Wiejski

za zachowanie starych odmian roślin i uprawę warzyw

I miejsce:  Maryna Prokopowicz, Gródek

II miejsce:   Ala Kozłowska, Downiewo,

ex aequo Beata Bućko, Zarzeczany

 • w kategorii: Dekoracje z Charakterem

za pomysłowość w stworzeniu indywidualnego ogrodu z charakterem

I  miejsce:  Sławomir Pawłowski, Mostowlany

II miejsce:   Sławomir Lewczuk, Chomontowce

ex aequo Barbara i Zbigniew Szymańscy, Grzybowce

 • w kategorii: Ogród Zgodny z naturą

za tradycyjne i proekologiczne rozwiązania w ogrodzie

oraz za różnorodność zastosowanych gatunków roślin

I miejsce:  Lucja Orzechowska, Radunin

II miejsce:   Tatiana Wawreniuk, Waliły-Stacja

III miejsce: Agata Gierasimiuk, Kołodno

 „Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2019”

 

 • w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK

Kołodno-  sołtys Pani Anna Kulesza

 • w kategorii: Aktywny sołtys Gminy Gródek

Pani Anna Kulesza

Podziękowania:

 1. Chomontowce – Sławomir Lewczuk
 2. Gródek I – Irena Wakuła
 3. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
 4. Kołodno – Anna Kulesza
 5. Królowy Most – Iwona Przezdemska
 6. Waliły-Stacja – Joanna Sołowiej

Sponsorami nagród w konkursach są:

 1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku;
 2. Pan Piotr Szutkiewicz prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „FORMAT”;
 3. Automobilklub Podlaski;
 4. Pan Marek Janusz Kaszyński;
 5. Sponsor poczęstunku - „Adar” Halina i Izabela Łukaszewicz s.c.

Specjalne nagrody Komisji – obrazy malowane na deskach wykonała Maria Mieleszko.

Lista laureatów Konkursów zostanie podana do publicznej wiadomości na łamach gazety „Wiadomości Gródeckie - Haradockija Nawiny” oraz na stronie internetowej Gminy Gródek www.grodek.pl.

Przewodniczący Komisji Konkursowej:                                                                  Protokolant:

      Janusz Michał Cimochowicz                                                                            Agnieszka Klebus

Prezentacja - Ogródki 2019

Podkategorie