1

 

Szkolenia w ramach projektu J@ w internecie rozpoczęte.legalna kultura czerwien

Gmina Gródek realizuje projekt pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, w ramach którego 216 osób zostanie przeszkolonych z takich tematów jak:

  • „Rodzic w Internecie” 
  • „Mój biznes w sieci” 
  • „Moje finanse i transakcje w sieci” 
  • „Działam w sieciach społecznościowych” 
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)” 
  • „Rolnik w sieci” 
  • „Kultura w sieci” 

 

Nabór na poszczególne moduły trwa i wszystkich chętnych po 25 roku życia serdecznie zapraszamy. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz wykwalifikowanego instruktora. Szkolenia trwają przez 2 dni po 6 godzin.

20190119 082258

20190119 082258

20190119 082258

20190119 082258

20190119 082258

20190119 082258

20190119 082258

20190119 082258

20190119 082258

20190119 082258

 

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy,

- regulamin rektutacji i uczestnictwa w projekcie.

Ruszył nabór na szkolenia internetowe w ramach projektu Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Gmina Gródek zrealizowała projekt pn. „Doposażenie jednostki OSP Gródek w sprzęt ratowniczy” w ramach którego zakupiono torbę ratowniczą PSP R1, detektor napięcia i piłę do szyb klejonych.

Na realizację Projektu pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Wartość projektu wyniosła 7 249 zł, w tym dofinansowanie aż 7 176,51 zł.

 

20181213 132309

 


„Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Logotyp MS bez godla w orientacji poziomej                                                                                                      logo FS kolor orientacja pozioma

pks nova logo

Informujemy, iż od dnia 01.12.2018 zostaną zawieszone następujące kursy.

http://www.pksnova.pl/pl/dla-podroznych/aktualnosci/ogloszenie-o-zmianach-rozkladu

Relacja

Godzina odjazdu

Dzień wykonywania

Gródek – Pieszczaniki – Białystok

15:35

dni nauki szkolnej

Gródek – Załuki – Białystok

18:00

od poniedziałku do piątku oraz niedziele

Białystok – Pieszczaniki – Gródek

19:30

od poniedziałku do piątku oraz niedziele

Białystok – Załuki – Gródek

16:10

od poniedziałku do piątku

Gródek – Załuki – Białystok

15:38

wakacje i ferie

Anakonda 2018

Logo AN18 duzeWójt Gminy Gródek informuje, iż w dniach:

8 - 9 listopada 2018 r.  i 14 - 15 listopada 2018 r.

odbędzie się na terenie Gminy Gródek krajowe ćwiczenie obronne „ANAKONDA 2018”.

W celach szkoleniowych na terenie gminy będzie przebywało wielu funkcjonariuszy służb mundurowych, tj.: Policji, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 8 Plutonu Komponentu Organizacji Proobronnej.

W ramach ćwiczeń mogą też zostać użyte środki pozoracji w postaci petard, nabojów ślepych itp.

Zapewniam, iż nie istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa.

WÓJT

Wiesław Kulesza

W dniu 17 października 2018 r. podczas sesji Rady Gminy Gródek odbyło się uroczyste podsumowanie gminnych konkursów „Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2018” oraz „Estetyczna posesja – Ogródki 2018”. Zgodnie z tradycją, już od 19 lat organizujemy w Gminie Gródek konkursy pod hasłem: „Estetyczna Posesja – Ogródki” i „Estetyczna Wieś Gminy Gródek”. Konkursom przyświeca idea upiększania wizerunku Gminy. Nastawione są one również na promocję estetyki i porządku zarówno poszczególnych posesji gminnych, jak i całych wsi. Konkursy, tak jak w latach poprzednich, cieszyły się wielkim zainteresowaniem sołtysów i mieszkańców Gminy Gródek oraz wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem, prezentacją i  galerią zdjęć z uroczystego podsumowania konkursów.

Spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

Spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" 05.10.2018 r. (piątek) godz. 18.00 Gminne Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, Gródek

Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony zadrzewień

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzone ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074) związane z usuwaniem drzew i krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

Podkategorie