Informuję, że Gmina Gródek zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Gródek zainteresowani utylizacją folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag mogą składać oświadczenia o ilościach posiadanych odpadów do Urzędu Gminy Gródek w terminie do 29 listopada 2019 r.

Oświadczenia o ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą podstawą do sporządzenia inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Druki oświadczeń dostępne są:

-  w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu,

-  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Gródek: www.grodek.pl

Oświadczenia złożone po 29 listopada 2019 r. nie zostaną uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.

Gmina Gródek będzie realizowała zadanie pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po skutecznym przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

 

Wójt Gminy

Wiesław Kulesza

 

Do pobrania:

Oświadczenie o ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W okresie:

 • 12.11.2019 r. - 15.11.2019 r. zamknięty zostanie odcinek drogi gminnej Nr 105065B (ul. Rzemieślnicza) na czas przebudowy przejazdu kolejowego i wymiany nawierzchni torowej,
 • 25.11.2019 r. - 27.11.2019 r. zamknięty zostanie odcinek drogi powiatowej Nr 1440B (ul. Białostocka) na czas przebudowy przejazdu kolejowego i wymiany nawierzchni torowej.

Inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku. 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gródek Nr 40/19 z dnia 6 maja 2019 r.  powołano komisję w celu przeprowadzenia Gminnych Konkursów „Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2019”oraz „Estetyczna posesja – Ogródki 2019”.

W skład komisji konkursowej weszły następujące osoby:

 1. Janusz Michał Cimochowicz - przedstawiciel Rady Gminy Gródek
 2. Katarzyna Rogacz - przedstawiciel Rady Gminy Gródek
 3. Maria Mieleszko - przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury w Gródku
 4. Barbara Niczyporuk – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej
 5. Agnieszka Klebus -  przedstawiciel Urzędu Gminy Gródek

Informacje o konkursie zamieszczono w miesiącu maju 2019 r. na stronie internetowej Gminy Gródek, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach będących sołectwami oraz na łamach gazety „Wiadomości Gródeckie - Haradockija Nawiny”.

Do udziału w konkursie w terminie do dnia 7 czerwca 2018 r. zgłoszono 13 indywidualnych posesji i 7 wsi z terenu Gminy Gródek:

 

Posesje indywidualne zgłoszone w konkursie „Estetyczna Posesja - Ogródki 2019”.

 

CHOMONTOWCE

 1. Sławomir Lewczuk

DOWNIEWO

 1. Ala Kozłowska
 2. Iwona Przezdemska

GRÓDEK II

 1. Lilia Klebus
 2. Zofia Borczyńska
 3. Maryna Prokopowicz

GRZYBOWCE

 1. Barbara i Zbigniew Szymańscy

KOŁODNO

 1. Agata Gierasimiuk

KRÓLOWY MOST

 1. Helena Prokopowicz

MOSTOWLANY

 1. Sławomir Pawłowski

RADUNIN

 1. Lucja Orzechowska

WALIŁY-STACJA

 1. Tatiana Wawreniuk

ZARZECZANY

 1. Beata Bućko

 

Wsie zgłoszone w konkursie „Estetyczna wieś Gminy Gródek 2019 ”.

 1. Chomontowce – Sławomir Lewczuk
 2. Gródek I – Irena Wakuła
 3. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
 4. Kołodno – Anna Kulesza
 5. Królowy Most - Iwona Przezdemska
 6. Waliły – Renata Zawadzka
 7. Waliły-Stacja – Joanna Sołowiej

Komisja konkursowa odwiedziła powyższe posesje i wsie 11 czerwca 2019 r. oraz wybrane posesje uzupełniająco w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 19 września 2019 r. w/w komisja konkursowa na podstawie wcześniejszych oględzin i wnikliwej analizy następujących elementów ogrodów:

 1. przy ocenie poszczególnych posesji:
 • ogólny ład, porządek i estetyka posesji,
 • ogólna kompozycja ogrodu,
 • zastosowane gatunki roślin,
 • pielęgnacja roślin,
 • mała architektura,
 • elementy regionalne,
 • estetyka części wypoczynkowej,
 • ciekawe i pomysłowe rozwiązania.

2.przy ocenie poszczególnych wsi:

 • ogólna czystość i estetyka wsi

postanowiła przyznać poszczególnym uczestnikom następujące nagrody i wyróżnienia w konkursach:

 

„Estetyczna posesja - Ogródki 2019”

 • w kategorii: Ogród Nowoczesny

za ciekawe rozwiązania ogrodu w wersji nowoczesnej

I  miejsce:  Lilia Klebus, Gródek

II miejsce:   Helena Prokopowicz, Królowy Most

III miejsce: Zofia Borczyńska, Gródek

ex aequo Iwona Przezdemska, Downiewo

 • w kategorii: Ogród Wiejski

za zachowanie starych odmian roślin i uprawę warzyw

I miejsce:  Maryna Prokopowicz, Gródek

II miejsce:   Ala Kozłowska, Downiewo,

ex aequo Beata Bućko, Zarzeczany

 • w kategorii: Dekoracje z Charakterem

za pomysłowość w stworzeniu indywidualnego ogrodu z charakterem

I  miejsce:  Sławomir Pawłowski, Mostowlany

II miejsce:   Sławomir Lewczuk, Chomontowce

ex aequo Barbara i Zbigniew Szymańscy, Grzybowce

 • w kategorii: Ogród Zgodny z naturą

za tradycyjne i proekologiczne rozwiązania w ogrodzie

oraz za różnorodność zastosowanych gatunków roślin

I miejsce:  Lucja Orzechowska, Radunin

II miejsce:   Tatiana Wawreniuk, Waliły-Stacja

III miejsce: Agata Gierasimiuk, Kołodno

 „Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2019”

 

 • w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK

Kołodno-  sołtys Pani Anna Kulesza

 • w kategorii: Aktywny sołtys Gminy Gródek

Pani Anna Kulesza

Podziękowania:

 1. Chomontowce – Sławomir Lewczuk
 2. Gródek I – Irena Wakuła
 3. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
 4. Kołodno – Anna Kulesza
 5. Królowy Most – Iwona Przezdemska
 6. Waliły-Stacja – Joanna Sołowiej

Sponsorami nagród w konkursach są:

 1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku;
 2. Pan Piotr Szutkiewicz prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „FORMAT”;
 3. Automobilklub Podlaski;
 4. Pan Marek Janusz Kaszyński;
 5. Sponsor poczęstunku - „Adar” Halina i Izabela Łukaszewicz s.c.

Specjalne nagrody Komisji – obrazy malowane na deskach wykonała Maria Mieleszko.

Lista laureatów Konkursów zostanie podana do publicznej wiadomości na łamach gazety „Wiadomości Gródeckie - Haradockija Nawiny” oraz na stronie internetowej Gminy Gródek www.grodek.pl.

Przewodniczący Komisji Konkursowej:                                                                  Protokolant:

      Janusz Michał Cimochowicz                                                                            Agnieszka Klebus

Prezentacja - Ogródki 2019

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, że badanie wody pobranej dnia 03.10.2019 r. z Wodociągu Gródek nie wykazało zawartości bakterii grupy Coli.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia w stanie surowym. 

Od 1 października 2019 r. uruchomiono nową linię komunikacyjną Gródek – Chomontowce.

Przewoźnikiem na przedmiotowej linii jest PTHU „RL-TRANS” Robert Lutostański. Autobus kursować będzie w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. od poniedziałku do piątku oprócz świąt.

ROZKŁAD JAZDY (przez Waliły-Stacja, Grzybowce, Wierobie, Bobrowniki):

- z Gródka do Chomontowiec - 6:34 i 14:55

- z Chomontowiec do Gródka – 7:05 i 15:19

Przewozy na powyższej linii współfinansowane są przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ze środków ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 

Informacja

W październiku 2019 r. prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

Odpady będą odbierane sprzed posesji od godziny 600 według następującego harmonogramu:

Miejscowości

data odbioru odpadów

Zabudowa jednorodzinna

Bielewicze, Grzybowce, Mieleszki, Mieleszki-Kolonia, Straszewo, Skroblaki

05.10.2019 r.

Dzierniakowo, Gródek-Kolonia, Gródek ulice: Białostocka, Met. B. Doroszkiewicza, Kalinowskiego, Leśna, Łąkowa, Michałowska, Partyzantów, Pogodna, Polna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Wojska Polskiego, Zwycięstwa

12.10.2019 r.

Glejsk, Józefowo, Królowe Stojło, Piłatowszczyzna, Słuczanka, Sofipol, Pieszczaniki, Przechody, Waliły, Waliły-Dwór

24.10.2019 r.

Zarzeczany, Gródek ulice: Agrestowa, Błotna, Chodkiewiczów, Cmentarna, Fabryczna, Jaśminowa, Koszarowa, Krzywa, Malinowa, Młynowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Przechodnia, Północna, Spółdzielcza, Wąska, Wschodnia, Zamkowa, Zarzeczańska, Wierzbowa, Wrzosowa

25.10.2019 r.

Mostowlany, Świsłoczany, Wierobie, Zielona, Zubki, Zubry, Wiejki, Podozierany

28.10.2019 r.

Borki, Downiewo, Kołodno, Królowy Most, Nowosiółki, Podzałuki, Radunin, Załuki, Zasady

29.10.2019 r.

Bobrowniki, Chomontowce, Gobiaty, Jaryłówka, Łużany, Narejki, Ruda, Waliły-Stacja

30.10.2019 r.

Zabudowa wielorodzinna

Gródek, Waliły-Dwór, Waliły-Stacja

19.10.2019 r.

Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję najpóźniej dzień przed datą odbioru odpadów.

Nie będą zbierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady oraz wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość.

Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe – tj. meble (sofy, szafy, stoły, krzesła), wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (pralki, lodówki, telewizory, odkurzacze, komputery, monitory, klawiatury, itp.),
 • zużyte opony z samochodów osobowych.

 

Podkategorie