Dzięki przyznanej dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego w wysokości 5 000,00 zł, Gmina Gródek zakupiła trzy radiotelefony nasobne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Załukach. Wkład własny Gminy Gródek wyniósł 514,10 zł.

 

Monika20191210 073036           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika20191210 073036

0x0