16 stycznia 2020 r. odbyło się otwarcie wyremontowanych:

  • drogi gminnej Nr 1050067B oraz
  • odcinka drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki, na odcinku od Bobrownik do Łużan.

Trwają roboty drogowe w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 105067B w Bobrownikach. Użytkownicy drogi, zlokalizowanej bezpośrednio przy przejściu granicznym, już od połowy października będą mogli korzystać z lepszych warunków przejazdu. Droga zyska nową asfaltową nawierzchnię, powstaną nowe chodniki. 

Gmina Gródek realizuje projekt pn. Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem ("Cross-Border Network for Sustainable Transport Governance"), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury.