Trwają roboty drogowe w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 105067B w Bobrownikach. Użytkownicy drogi, zlokalizowanej bezpośrednio przy przejściu granicznym, już od połowy października będą mogli korzystać z lepszych warunków przejazdu. Droga zyska nową asfaltową nawierzchnię, powstaną nowe chodniki. 

Przebudowa jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem ("Cross-Border Network for Sustainable Transport Governance"). Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o wartości 917 770,18 zł. 

    20190913 112709        20190913 112715    

    20190913 112720            logo PlByUa              UE flaga