16 stycznia 2020 r. odbyło się otwarcie wyremontowanych:

  • drogi gminnej Nr 1050067B oraz
  • odcinka drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki, na odcinku od Bobrownik do Łużan.

 

           W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Powiatu Białostockiego, na czele z Wicestarostą Panem Romanem Czepe, Wójt Gminy Gródek, delegacja z Białorusi, tj.  przedstawiciele Komitetu Wykonawczego Rejonu Grodzieńskiego i Komunalnego Przedsiębiorstwa Projektowo-Remontowo-Budowlanego „GRODNOOBLDORSTROJ" oraz mieszkańcy Bobrownik. 

       Przebudowa dróg była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, na realizację projektu Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem ("Cross-Border Network for Sustainable Transport Governance").

82987161 2840082559387286 3400550874982907904 o  82987161 2840082559387286 3400550874982907904 o

82987161 2840082559387286 3400550874982907904 o  82987161 2840082559387286 3400550874982907904 o 

82128479 2840082839387258 1174661331979075584 o  82987161 2840082559387286 3400550874982907904 o

 

        W tym dniu rozpoczęły się również dwudniowe warsztaty w zakresie planowania transgranicznej polityki zrównoważonego transportu dla grupy 16 osób reprezentujących instytucje  sektora publicznego i prywatnego, związanych z kwestiami transportu transgranicznego. Celem warsztatów było opracowanie analizy warunków rozwoju sektora transportowego oraz określenie wspólnych priorytetów i kierunków działań dla przyszłego partnerstwa transgranicznego pracującego na rzecz poprawy transgranicznej dostępności transportowej tego obszaru.

 

82122521 2840081072720768 6445719787774410752 o  82122521 2840081072720768 6445719787774410752 o

82122521 2840081072720768 6445719787774410752 o  82122521 2840081072720768 6445719787774410752 o

82122521 2840081072720768 6445719787774410752 o  82122521 2840081072720768 6445719787774410752 o

 

20200117 092223  20200117 092223  20200117 092223

 

 

logo PlByUa