Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK Hryniewicze).

Odpady rolnicze:

  • Hermes Recycling sp. z o.o., Barszczówka 37, 18-106 Turośń Kościelna, tel. 85 664 38 85

Przyjmowane odpady: folia biała po sianokiszonce, folia biało-czarna, sznurki, worki po nawozach, opakowania typu Big Bag.

  • EKO-PARTNER Bogusław Popko, ul. Usługowa 5,15-521 Białystok, Zaścianki, tel. 85 740 21 31

Przyjmowane odpady: folia, opakowania typu Big Bag.

Odpady przekazywane do punktów zbierania odpadów powinny być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości.

Opony rolnicze:

  • Trans Południe Sp. z o.o., Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica, tel. (14) 681 89 89,
  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Dom-Gum Dominik Gołębiewski, Spółdzielcza 5, 07-120 Korytnica, tel. 600 912 359.