Od 01.02.2019 r. odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Gródek, zajmie się firm: KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok.