Od 01.02.2018 r. odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Gródek, zajmie się firm: KOMA Sp. z o. o. Sp. k., ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk.