Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na terenie Gminy Gródek opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych zajmuje się również Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku, ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek, tel. 85 718 01 26.

 

L.p.   Nazwa firmy, adres,
 telefon
 Nr decyzji   Termin obowiązywania   Rodzaj prowadzonej działalności
 1.  MPO Sp. z o. o. w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 48 15-950 Białystok
tel. (85) 676 83 00
 OŚ.6324.10.2012 z dnia   25 lutego 2013 r.  od 14 marca 2013 r. do 13 marca 2023 r.  Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 2.  TOI TOI Polska Sp. z o. o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa tel. 22 614 59 79
 PC.7032.2.2017 z dnia 2  stycznia 2018 r.  od 19 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2028 r.  Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych