1. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gródku:
Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska) 

Godziny otwarcia: 

wtorek: od 7.00 do 15.00 
czwartek: od 9.00 do 17.00 

Odbiór odpadów: 
KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o., ul. Generała George´a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok.

2. Poprzez okresową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

- odbiór według harmonogramu z przed nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna).