1. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gródku:
Lokalizacja Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 
Gródek, ulica A. i G. Chodkiewiczów (przy placu targowiska) 

Godziny otwarcia: 

wtorek: od 7.00 do 15.00 
czwartek: od 9.00 do 17.00 
piątek: od 7.00 do 15.00 

Prowadzący Punkt: 

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku, ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek 
Odbiór odpadów: 
KOMA Sp. z o. o. Sp. k., ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk 

2.Poprzez okresową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 
- odbiór według harmonogramu z przed nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna).