Ruszył nabór na szkolenia internetowe w ramach projektu Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które ukończyły 25 rok życia. Chętni mogą zapiywać się na wybrany przez siebie, jeden moduł szkoleniowy:

  • „Rodzic w Internecie” 
  • „Mój biznes w sieci” 
  • „Moje finanse i transakcje w sieci” 
  • „Działam w sieciach społecznościowych” 
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)” 
  • „Rolnik w sieci” 
  • „Kultura w sieci” 

 

Szczegóły rudziału w Regulaminie_rektutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_Ja_w_internecie._Program_szkoleniowy_w_zakresie_rozwoju_kompetencji_cyfrowych.

Formularz_zgłoszeniowy należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Gródek. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym i decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

DZIAŁAM W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH    RODZIC W INTERNECIE   KULTURA W SIECI