W dniu 17 października 2018 r. podczas sesji Rady Gminy Gródek odbyło się uroczyste podsumowanie gminnych konkursów „Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2018” oraz „Estetyczna posesja – Ogródki 2018”. Zgodnie z tradycją, już od 19 lat organizujemy w Gminie Gródek konkursy pod hasłem: „Estetyczna Posesja – Ogródki” i „Estetyczna Wieś Gminy Gródek”. Konkursom przyświeca idea upiększania wizerunku Gminy. Nastawione są one również na promocję estetyki i porządku zarówno poszczególnych posesji gminnych, jak i całych wsi. Konkursy, tak jak w latach poprzednich, cieszyły się wielkim zainteresowaniem sołtysów i mieszkańców Gminy Gródek oraz wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem, prezentacją i  galerią zdjęć z uroczystego podsumowania konkursów.