Szanowni Państwo,

mieszkańcy powiatu białostockiego i hajnowskiego serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym webinarium „Fotowoltaika – opłacalność inwestycji, zasady i bezpieczeństwo eksploatacji” organizowanym przez Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu „Establishment of a Competence Centre for renewable energy and energy efficiency in the Podlasie region: the counties of Hajnówka and Białystok”.

Webinarium jest finansowane ze środków Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec.

Proponujemy Państwo następujące terminy:

 1. 3 grudnia 2020 r., godz. 14.00
 2. 7 grudnia 2020, godz. 17.00
 3. 9 grudnia 2020, godz. 17.30
 4. 11 grudnia 2020 r., godz. 16.00
 5. 12 grudnia 2020 r., godz. 14.00

PROGRAM WEBINARIUM:

1) Opłacalność instalacji OZE  - okres zwrotu, koszty, wielkość instalacji

2) Niezbędne elementy techniczne  instalacji PV.

3) Zasady bezpiecznej  eksploatacji instalacji PV

4) Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

Prowadzący: dr inż. Helena Rusak oraz dr inż. Marcin Sulkowski.

Szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM, szczegółowe dane dostępowe zostaną przekazane osobom które zgłoszą swój udział. Wymagane jest posiadanie komputera posiadającego połączenie internetowe, kamera nie jest wymagana.

Forma zgłoszenia udziału w szkoleniu: formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia poprzedzającego webinarium, na które uczestnik planuje się zgłosić, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub oryginał pocztą na adres: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Adama Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok.

Zapraszam do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Poskrobko

Gródek, dnia 25 listopada 2020 r.

Wójt Gminy GródekA. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00085735/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie
30 - Świsłoczany, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 447/4 o powierzchni 0,2900 ha
, przeprowadzonego w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 1100 na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

 1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2,
 2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
 3. cena wywoławcza nieruchomości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100),
 4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 000,00 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy zł 00/100),
 5. kandydat na nabywcę - Pan Tomasz Romaniuk.

Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek

 

Gródek, dnia 25 listopada 2020 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie
7 - Gobiaty, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 30/2 o powierzchni 0,1454 ha,
przeprowadzonego w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 1200 na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

 1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2,
 2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
 3. cena wywoławcza nieruchomości: 20.800,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset zł 00/100),
 4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści dwa tysiące zł 00/100),
 5. kandydat na nabywcę - Pan Jan Jakub Zaborowski.

Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku poinformowały, że w związku z planowanymi robotami naprawy przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. Białostockiej wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Przejazd zostanie całkowicie zamknięty od dnia 30 listopada od godz. 8:00 do dnia 5 grudnia do godz. 18:00.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Ruch odbywać się będzie drogą gminną - ul. Rzemieślniczą.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku poinformowały, że w związku z planowanymi robotami naprawy przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. Rzemieślniczej wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Przejazd zostanie całkowicie zamknięty od dnia 24 listopada od godz. 8:00 do dnia 28 listopada do godz. 10:00.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Ruch odbywać się będzie drogą powiatową - ul. Białostocką. 

FUNDACJA DIALOG – CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ zaprasza do udziału w projekcie „CIS szansą mieszkańców Białegostoku”
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu reintegracji i aktywności społeczno-zawodowej 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Miasta Białystok i powiatu białostockiego, poprzez udział w zajęciach z zakresu integracji społecznej, specjalistycznym wparciu indywidualnym, zatrudnieniu socjalnym w CIS oraz kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.


Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących Białystok i powiat białostocki, które:
• spełniają kryteria określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
• są bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) bądź nieaktywne zawodowo;
• są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawne;
• korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).
Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do projektu zatrudnieni zostaną w Centrum Integracji Społecznej (kontrakt socjalny), a w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji otrzymają wybrane (zgodnie z potrzebami i predyspozycjami) kompleksowe wsparcie psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe, coaching. Uczestnicy CIS odbędą szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Możliwe również będzie odbycie płatnych staży u wybranych pracodawców.


Oferujemy:
• zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej;
• reintegrację społeczno-zawodową w zakresie prac gastronomicznych, remontowo-porządkowych, biurowych;
• grupowe oraz indywidualne poradnictwo psychologa, doradcy zawodowego, radcy prawnego, coacha;
• kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (kurs na prawo jazdy kat.: B, C, C+E, pracownik administracyjno-biurowy z ECDL);
• badania lekarskie oraz szkolenie BHP;
• ubezpieczenie zdrowotne;
• świadczenie integracyjne.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać u pracownika socjalnego w Noclegowni Fundacji Dialog im. św. Marii Magdaleny, przy ul. Kolejowej 26A w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, gdzie dostępne są również deklaracje zgłoszeniowe, pod nr tel.: (85) 742 40 90, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2020 r. do 31.10.2023 r.

 

Gródek, dnia 13 listopada 2020 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Gródku przy ul. Polnej (baza byłej Spółdzielni Usług Rolniczych),  będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00046138/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 8 - Gródek, gmina Gródek, składającej się z działek oznaczonych nr 1510 o pow. 0,6964 ha i nr 1516 o pow. 1,1741 ha, przeprowadzonego w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 1100 na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

 1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2,
 2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
 3. cena wywoławcza nieruchomości: 478.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100),
 4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 482.780,00 zł netto (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt zł 00/100),
 5. kandydat na nabywcę - Pan Piotr Szutkiewicz.

Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek.

Nie zmieniły się także zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Wniosek dostępny jest pod adresem:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/2020/WNIOSEK_zasilek_opiekunczy_listopad_2020.pdf

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1962).

p.o. Dyrektora

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

UWAGA MIESZKAŃCY

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM STANEM EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W TROSCE O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PROSIMY PAŃSTWA O SAMODZIELNE SPISANIE AKTUALNYCH STANÓW URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. ODCZYTY WODOMIERZY PRZYJMUJEMY DO 27 LISTOPADA 2020 W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 •  mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •  telefonicznie pod nr: 857180126 oraz 857180700

NIEPODANIE AKTUALNEGO STANU WODOMIERZA WE WSKAZANYM TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE NALICZENIEM NALEŻNOŚCI NA PODSTAWIE ZUŻYCIA ŚREDNIEGO.

KZB w GRÓDKU