Gmina Gródek realizuje projekt pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105008B ul. Pięknej w Waliłach-Stacji w gminie Gródek obejmujący swoim opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Pięknej w Waliłach-Stacji, gdzie powstanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej o łącznej długości blisko 600 m.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Koszty realizacji przebudowy wynoszą 1 353 000,00 zł, z czego dofinansowanie to aż 1 285 350,00 zł.

Termin realizacji zadania: 17.05.2022 r. - 16.10.2023 r. 

 

Fotorelacja z realizacji Projektu:

image000000006    image000000006

image000000006   image000000006

PL Piękna