16 marca 2023 r. Gminę Gródek odwiedzili przedstawiciele Straży Pożarnej w Raseiniai z Litwy. W ramach spotkania partnerskiego Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza wspólnie z Dyektorem Straży Pożarnej w Raseiniai Robertasem Sitavičiusem podpisali list intencyjny dotyczący wspólnego aplikowania o środki finansowe z Programu Interreg Litwa – Polska 2021-2027 na realizację projektu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Celem programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. projekty muszą być realizowane w litewsko-polskim partnerstwie (co najmniej jeden partner z każdego kraju) i muszą przynosić korzyści dla pogranicza oraz jego mieszkańców.

Do 28 kwietnia można składać wnioski w pierwszym naborze wniosków.

 

img 20230316 wa0006

20230316 182256   20230316 182256