W dniu 08.06.2022 r. Gmina Gródek podpisała umowę z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku z kryzysem migracyjnym.logo Województwo udzieliło Gminie Gródek dotacji w kwocie 62 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).

 

Środki z dotacji wydatkowano w kwocie:

- 5 000,00 zł -  na usługi serwisowania kabin sanitarnych,

- 10 000,00 zł - na materiały eksploatacyjne (zakup kruszywa naturalnego),

- 12 343,05 zł - na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i kruszywem drogi gminnej Nr 105051B w m. Waliły Dwór oraz drogi gminnej Nr 105065B ul. Rzemieślniczej przy przejeździe kolejowym,

- 14 637,00 zł - na wykonanie remontu fragmentu drogi oznaczonej działką geodezyjną numer 223 w miejscowości Nowosiółki, gmina Gródek,

- 20 019,95 zł – na równanie i żwirowanie dróg na terenie gminy Gródek w związku z kryzysem migracyjnym.

 

Pomoc finansową w formie dotacji wydatkowano i rozliczono w 2022 roku.