W dn. 4 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Gródek uczestniczył w uroczystości wręczenia symbolicznych czeków z dotacjami dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gmina Gródek otrzymała 37 000,00 zł dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup umundurowania i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku. Środki te pozwolą na zakup Strażakom nowych ubrań specjalnych, hełmów, rękawic oraz prądownic wodnych. 

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych jest niezwykle ważna i potrzebna wszystkim mieszkańcom, dlatego cieszymy się z otrzymanych środków, które pozwolą Strażakom uczestniczyć w działaniach i zdarzeniach w sposób bezpieczniejszy, dzięki odpowiedniemu umundurowaniu. 

 

Szczególowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

0x0