• Od poniedziałku 8 listopada 2021 r. Polacy będą mogli składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną – odciskami palców.
  • Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – to elementy, które znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych dowodów osobistych.
  • Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie, a to oznacza, że zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty (online będzie można jedynie złożyć wniosek dla dla dzieci do 12 roku życia).
  • Nowe dowody będą wydawane na okres 10 lat - dla osób powyżej 12 roku życia i na okres 5 lat dla osób do 12 roku życia.
  • Dla osób, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników. Taka osoba lub opiekun będzie mógł zgłosić potrzebę wyrobienia dowodu wyłącznie w mieście powiatowym. Urzędnik przyjedzie do interesanta pod wskazany adres pobytu z komputerem i zestawem, który pozwoli na zdjęcie odcisków.
  • Przyczyną zmian jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. To rozporządzenie będzie wdrażane w celu poprawy zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych.
  • Wprowadzone zmiany w dowodach osobistych nie powodują konieczności wymiany tych już posiadanych. Dokumenty będą ważne przez okres, na jaki zostały wydane.

UWAGA!
W związku z wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców – w dniu 5 listopada 2021 r. (piątek) złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego według dotychczasowych przepisów a także odbiór dowodu osobistego będą możliwe wyłącznie do godziny 11.00.