WÓJT GMINY GRÓDEK

ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ORAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY GRÓDEK

DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRÓDEK

3 września 2021 r. – 22 października 2021 r.

Konsultacje będą prowadzone za pomocą następujących metod:

  • PUNKT KONSULTACYJNY, który mieści się w Gminnym Centrum Kultury
    w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, w dniach od 3 września 2021 r. do 22 października 2021 r., we wtorki od godz. 730 do 1530 oraz we czwartki od godz. 1500 do 1700.

Ze względu na pandemię, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania (tel. 85 873 99 42).

  • KONSULTACJE ELEKTRONICZNE (E-KONSULTACJE), w formie ankiety do wypełnienia dostępnej na stronie: www.konsultacje.podlasie.pl/grodek/
    w dniach od 3 września 2021 r. do dnia 22 października 2021 r.
  • DNI OTWARTE WRAZ Z PUNKTEM KONSULTACYJNYM – w dniu
    16 września 2021 r. od godz. 930 do 1230 oraz od 1600 do 1900.

Informacja o szczegółowym przebiegu dni otwartych zostanie udostępniona na plakatach, powyżej wskazanej stronie konsultacyjnej oraz oficjalnej stronie Gminy Gródek – www.grodek.pl

Zachęcamy do współpracy!
Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne także na stronie internetowej gminy.

Organizujemy przewozy osób niepełnosprawnych na konsultacje realizowane
w ramach programu
(po wcześniejszej informacji pod numerem tel. 85 873 99 41)

PLAKAT