Jeżeli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zachęca obywateli do wypełnienia elektronicznego formularza dot. zgłoszenia interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Przedmiotowy formularz jest dostępny pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz