Szanowni Państwo,

Gmina Gródek w dniu 30 kwietnia 2021 r., w związku z zakończeniem realizacji projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy” i brakiem podstaw prawnych do dalszego świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz mieszkańców, wydzierżawiła firmie KOBA z Białegostoku sieć światłowodową wraz z urządzeniami radiowymi.

Zgodnie z zawartą umową dotychczasowi uczestnicy projektu (beneficjenci) mogą do końca maja 2021 r. korzystać z internetu i użyczonego sprzętu na dotychczasowych zasadach, tj. nieodpłatnie.

Od dnia 1 czerwca 2021 r. dostęp do internetu za pośrednictwem dotychczasowej sieci będzie odpłatny na zasadach i warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy osobą zainteresowaną korzystaniem z internetu a firmą KOBA.

Jednocześnie informuję, że osoby uczestniczące w projekcie „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy” mogą odkupić od Gminy użyczony im zestaw komputerowy (komputer wraz z monitorem) za 300 zł. Podaną kwotę należy wpłacić do dnia 31.05.2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gródek nr 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010 z dopiskiem komputer oraz podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w celu wystawienia faktury. Przypominam, że należy podać dane osoby z którą zawarta była umowa użyczenia zestawu komputerowego. Zwracam uwagę, że za opóźnienie w opłacie należności naliczane będą odsetki ustawowe począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu płatności. Aktualnie odsetki ustawowe wynoszą 0,056%.

Osoby, które nie będą zainteresowane odkupieniem zestawu komputerowego zobowiązane są do dnia 14 czerwca 2021 r. dostarczyć do Urzędu Gminy Gródek użyczony im sprzęt (komputer, monitor, klawiatura i myszka) w stanie nie gorszym niż zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. Przypominam, że w przypadku zniszczenia lub utraty sprzętu, beneficjent, zgodnie z § 4 ust. 5 umowy użyczenia, zobowiązany będziecie do zapłaty kwoty o której mowa w § 1 ust. 4 tejże umowy.

Odpowiedzi na ewentualne pytania udziela pan Piotr Supronik pracownik Urzędu Gminy Gródek, tel. 85 873 99 49, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..