OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY GRÓDEK W TRYBIE PRZETARGU

 

Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Gródek

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

tel.: 85 718 06 64, fax.: 85 811 00 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg na sprzedaż:

  • samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 4 odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 r. w budynku Urzędu Gminy Gródek, pokój nr 2, godz. 10:05,
  • autobusu IVECO DAILY 50C15 odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 r. w budynku Urzędu Gminy Gródek, pokój nr 2, godz.10:15.
  • Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz cena wywoławcza sprzedaży:

Lp

Nazwa składnika majątku

Ilość

Rodzaj, typ i model

Rok produkcji

Wysokość wadium

Cena wywoławcza

1

JELCZ 4

1

Nie jest użytkowany przez jednostkę od kwietnia  2020 r.

Jest sprawny technicznie.

Ostatnie badania techniczne były wykonywane 13 kwietnia 2019 r. (utraciły ważność 13 kwietnia 2020 r.).

Ogólny stan dobry.

Wykorzystywany był przez OSP Bobrowniki do ratownictwa technicznego.

1983

250,00 zł

5 000,00 zł

Lp

Nazwa składnika majątku

Ilość

Rodzaj, typ i model

Rok produkcji

Wysokość wadium

Cena wywoławcza

1

IVECO DAILY 50C15

1

Autobus był użytkowany do przewozu osób, głównie dzieci do szkoły.

Pojazd nie był użytkowany od listopada 2019 r.

Nie jest sprawny techniczne.

Ostatnie badania techniczne były wykonywane 7 listopada 2019 r. (utraciły ważność 7 maja 2020 r.).

Ogólny stan jest zły. Dach autobusu przecieka, samochód ma skorodowane podwozie, nie działa rozrusznik i jest wyciek oleju z silnika.

2004

750,00 zł

15 000,00 zł

Składniki majątku ruchomego można oglądać do dnia 2 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny z wyznaczonym pracownikiem Urzędu – Panią Agnieszką Lisowską, tel. 85 873 99 44 lub Panem Michałem Cywoniuk, 

tel. 85 718 00 98.

Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. Oferent może złożyć ofertę na jeden bądź więcej pojazdów. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu” osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do dnia 3 lipca 2020 r. do godz. 10:00.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie podanej jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok / oddz. Gródek do dnia 2 lipca 2020 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy gródek. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Komisja przetargowa, niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi oferenci wnieśli wadium
w należytej wysokości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;

- uczestnik przetargu, który go wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawarta z chwilą otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wygraniu przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Wójt Gminy Gródek zastrzega, że może odwołać przetarg w każdym czasie bez podania przyczyny i wybierania którejkolwiek z ofert. W takim przypadku wadium zostanie zwrócone wszystkim uczestnikom.

 

Ogłoszenie pod linkiem: Przetarg_na_sprzedaż_aut.pdf

Formularz ofertowy: Formularz_ofertowy.doc