Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzone ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074) związane z usuwaniem drzew i krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

 
111
222
333
 

- Nie trzeba zgłaszać wycinki do Urzędu Gminy, jeżeli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

- Jeżeli drzewo będzie miało większy obwód, jego planowana wycinkę należy zgłosić do Urzędu Gminy. W zgłoszeniu trzeba podąć imię i nazwisko wnioskodawcy, dane nieruchomości oraz dołączyć rysunek, bądź mapkę gdzie na działce znajduje sie planowane do wycięcia drzewo. Po dokonaniu zgłoszenia w terminie 21 dni zostaną przeprowadzone przez pracownika Urzędu Gminy oględziny drzewa, które miałoby zostać wycięte. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin Gmina może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Jeśli w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzonych oględzin, Gmina nie zgłosi sprzeciwu do planowanej wycinki, tzn. udzieli milczącej zgody, to właściciel nieruchomości Bedzie mógł ja przeprowadzić. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin drzewo nie zostanie usunięte, to należy dokonać ponownego zgłoszenia.

- UWAGA! Jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin działki przez urzędnika właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i budowa Bedzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, właściciel będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

- Wszystkie inne podmioty, a także osoby fizyczne usuwające drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązane są do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzewa.

Szczegółowych informacji odnośnie usuwania drzew lub krzewów udziela Agnieszka Klebus, Urząd Gminy Gródek, tel. 85 71 80 664.