Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, że badanie próbki wody pobranej dnia 13.11.2019 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z wodociągu Gródek, wykazało przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów i manganu.

Podjęte zostały natychmiastowe działania zmierzające do poprawy jakości wody. O ich wynikach naszych odbiorców poinformujemy natychmiast z chwilą ich otrzymania.

komunikat 22.11.2019