Informuję, że Gmina Gródek zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Gródek zainteresowani utylizacją folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag mogą składać oświadczenia o ilościach posiadanych odpadów do Urzędu Gminy Gródek w terminie do 29 listopada 2019 r.

Oświadczenia o ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą podstawą do sporządzenia inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Druki oświadczeń dostępne są:

-  w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu,

-  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Gródek: www.grodek.pl

Oświadczenia złożone po 29 listopada 2019 r. nie zostaną uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.

Gmina Gródek będzie realizowała zadanie pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po skutecznym przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

 

Wójt Gminy

Wiesław Kulesza

 

Do pobrania:

Oświadczenie o ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej