Gmina Gródek zrealizowała projekt pn. „Doposażenie jednostki OSP Gródek w sprzęt ratowniczy” w ramach którego zakupiono torbę ratowniczą PSP R1, detektor napięcia i piłę do szyb klejonych.

Na realizację Projektu pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Wartość projektu wyniosła 7 249 zł, w tym dofinansowanie aż 7 176,51 zł.

 

20181213 132309

 


„Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Logotyp MS bez godla w orientacji poziomej                                                                                                      logo FS kolor orientacja pozioma