Logo AN18 duzeWójt Gminy Gródek informuje, iż w dniach:

8 - 9 listopada 2018 r.  i 14 - 15 listopada 2018 r.

odbędzie się na terenie Gminy Gródek krajowe ćwiczenie obronne „ANAKONDA 2018”.

W celach szkoleniowych na terenie gminy będzie przebywało wielu funkcjonariuszy służb mundurowych, tj.: Policji, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 8 Plutonu Komponentu Organizacji Proobronnej.

W ramach ćwiczeń mogą też zostać użyte środki pozoracji w postaci petard, nabojów ślepych itp.

Zapewniam, iż nie istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa.

WÓJT

Wiesław Kulesza