SZANOWNI UCZESTNICY PROJEKTU PN.: „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Zgodnie z zarządzeniem Nr 314/22 Wójta Gminy Gródek z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Gródek, każdy Uczestnik projektu jest zobowiązany do składania w okresach co 6 miesięcy oświadczeń potwierdzających utrzymanie otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym oraz użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu. Powyższe oznacza, że każdy Uczestnik projektu obowiązany jest złożyć kolejny już raz oświadczenie, nie później niż do dnia 4 lipca 2024 r.

 

Właściwe oświadczenie należy pobrać (link dostępny poniżej), wypełnić oraz dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Gródek lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, nie później niż do dnia 4 lipca
2024 r.

Załączniki:

Oświadczenie dla Uczestnika projektu, który otrzymał laptop

Oświadczenie dla Uczestnika projektu, który otrzymał laptop i dostęp do Internetu

                                                                                                          Wiesław Kulesza

                                                                                                      Wójt Gminy Gródek