Gmina Gródek otrzymała dofinansowanie  z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 - Edycja 2024.

Nasz wniosek został pozytywnie oceniony i znalazł się wśród 116 z terenu całej Polski na liście projektów wybranych do dofinansowania (tylko 9 wniosków z województwa podlaskiego).

Gmina Gródek otrzyma aż 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa systemu monitoringu na terenie miejscowości Gródek”. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie gminy Gródek poprzez budowę systemu monitoringu oraz przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Gródku, podczas których zorganizowano:

  • Szkolny Dzień Profilaktyki skierowany do rodziców i nauczycieli,
  • Program profilaktyczny CUKIEREK skierowany do uczniów klas III i IV,
  • Program profilaktyczny DEBATA skierowany do uczniów klas V i VI.

Głównymi celami warsztatów było:

  • przekazanie informacji na temat środków uzależniających oraz kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo,
  • nauka postaw asertywnych,
  • wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków.

Rodzice mieli okazję wzięcia udziału w szkoleniu „Nowe technologie – co jest normą a co już uzależnieniem”.

Głównym założeniem projektu jest również budowa systemu monitoringu w miejscach publicznych, takich jak: targowisko gminne, park w Gródku, tereny przy zalewie, parking przy boisku piłkarskim, ul. Chodkiewiczów przy targowisku oraz budynkach Urzędu Gminy, GCK. Istniejący monitoring zostanie rozbudowany o 33 nowe kamery wysokiej rozdzielczości.

Planowana wartość zadania wynosi 132 500,00 zł, w tym 100 000,00 zł dofinansowania.