Od 1 października 2019 r. uruchomiono nową linię komunikacyjną Gródek – Chomontowce.

Przewoźnikiem na przedmiotowej linii jest PTHU „RL-TRANS” Robert Lutostański. Autobus kursować będzie w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. od poniedziałku do piątku oprócz świąt.

ROZKŁAD JAZDY (przez Waliły-Stacja, Grzybowce, Wierobie, Bobrowniki):

- z Gródka do Chomontowiec - 6:34 i 14:55

- z Chomontowiec do Gródka – 7:05 i 15:19

Przewozy na powyższej linii współfinansowane są przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ze środków ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 

Informacja

W październiku 2019 r. prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

Odpady będą odbierane sprzed posesji od godziny 600 według następującego harmonogramu:

Miejscowości

data odbioru odpadów

Zabudowa jednorodzinna

Bielewicze, Grzybowce, Mieleszki, Mieleszki-Kolonia, Straszewo, Skroblaki

05.10.2019 r.

Dzierniakowo, Gródek-Kolonia, Gródek ulice: Białostocka, Met. B. Doroszkiewicza, Kalinowskiego, Leśna, Łąkowa, Michałowska, Partyzantów, Pogodna, Polna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Wojska Polskiego, Zwycięstwa

12.10.2019 r.

Glejsk, Józefowo, Królowe Stojło, Piłatowszczyzna, Słuczanka, Sofipol, Pieszczaniki, Przechody, Waliły, Waliły-Dwór

24.10.2019 r.

Zarzeczany, Gródek ulice: Agrestowa, Błotna, Chodkiewiczów, Cmentarna, Fabryczna, Jaśminowa, Koszarowa, Krzywa, Malinowa, Młynowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Przechodnia, Północna, Spółdzielcza, Wąska, Wschodnia, Zamkowa, Zarzeczańska, Wierzbowa, Wrzosowa

25.10.2019 r.

Mostowlany, Świsłoczany, Wierobie, Zielona, Zubki, Zubry, Wiejki, Podozierany

28.10.2019 r.

Borki, Downiewo, Kołodno, Królowy Most, Nowosiółki, Podzałuki, Radunin, Załuki, Zasady

29.10.2019 r.

Bobrowniki, Chomontowce, Gobiaty, Jaryłówka, Łużany, Narejki, Ruda, Waliły-Stacja

30.10.2019 r.

Zabudowa wielorodzinna

Gródek, Waliły-Dwór, Waliły-Stacja

19.10.2019 r.

Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję najpóźniej dzień przed datą odbioru odpadów.

Nie będą zbierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady oraz wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość.

Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe – tj. meble (sofy, szafy, stoły, krzesła), wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (pralki, lodówki, telewizory, odkurzacze, komputery, monitory, klawiatury, itp.),
 • zużyte opony z samochodów osobowych.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski przyjmowane będą od 1 września do 15 września 2019 r. W przypadku słuchaczy kolegiów, wnioski przyjmowane będą od 1 września do 15 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Gródek pokój nr 1.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. 528,00 zł w szczególności gdy  w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów,

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów oraz wnioski można uzyskać  w pokoju 2 Urzędu Gminy Gródek oraz pod numerem telefonu 85 873 99 44.

Wójt Gminy Gródek  informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy w 2019 r.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Gródek, pokój nr 8, na stronie internetowej  Urzędu Gminy Gródek www.grodek.pl oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego https://puw.bip.gov.pl/szacowanie-szkod-w-rolnictwie-wnioski/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html

We wniosku o szacowanie strat zgłaszający podaje  uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2019. Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania średniej rocznej ilości  poszczególnych grup zwierząt gospodarskich  (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Do pobrania:
Wniosek o oszacowanie szkód

Informacja

W czerwcu 2019 r. prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

Odpady będą odbierane sprzed posesji od godziny 600 według następującego harmonogramu:

Miejscowości

data odbioru odpadów

Zabudowa jednorodzinna

Dzierniakowo, Gródek-Kolonia, Gródek ulice: Białostocka, Met. B. Doroszkiewicza, Kalinowskiego, Leśna, Łąkowa, Michałowska, Partyzantów, Pogodna, Polna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Wojska Polskiego, Zwycięstwa

01.06.2019 r.

Mostowlany, Świsłoczany, Wierobie, Zielona, Zubki, Zubry, Wiejki, Podozierany

08.06.2019 r.

Borki, Downiewo, Kołodno, Królowy Most, Nowosiółki, Podzałuki, Radunin, Załuki, Zasady

15.06.2019 r.

Bobrowniki, Chomontowce, Gobiaty, Jaryłówka, Łużany, Narejki, Ruda, Waliły-Stacja

22.06.2019 r.

Glejsk, Józefowo, Królowe Stojło, Piłatowszczyzna, Słuczanka, Sofipol, Pieszczaniki, Przechody, Waliły, Waliły-Dwór

26.06.2019 r.

Zarzeczany, Gródek ulice: Agrestowa, Błotna, Chodkiewiczów, Cmentarna, Fabryczna, Jaśminowa, Koszarowa, Krzywa, Malinowa, Młynowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Przechodnia, Północna, Spółdzielcza, Wąska, Wschodnia, Zamkowa, Zarzeczańska, Wierzbowa, Wrzosowa

28.06.2019 r.

Bielewicze, Grzybowce, Mieleszki, Mieleszki-Kolonia, Straszewo, Skroblaki

29.06.2019 r.

Zabudowa wielorodzinna

Gródek, Waliły-Dwór, Waliły-Stacja

29.06.2019 r.

Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję najpóźniej dzień przed datą odbioru odpadów.

Nie będą zbierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady oraz wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość.

Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe – tj. meble (sofy, szafy, stoły, krzesła), wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (pralki, lodówki, telewizory, odkurzacze, komputery, monitory, klawiatury, itp.),
 • zużyte opony z samochodów osobowych.

KOMUNIKAT

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku uprzejmie informuje wszystkich Odbiorców wody z wodociągu Gródek, tj. miejscowości Gródek, Waliły-Stacja, Zarzeczany i Słuczanka, iż rozpoczęte zostały prace remontowo-modernizacyjne hydroforni w Gródku. Zakres prac obejmuje wykonanie odwiertu nowej studni głębinowej oraz modernizację stacji uzdatniania wody. W związku z tym mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody, spadek ciśnienia odczuwalny szczególnie w godzinach szczytowego poboru oraz pogorszenie jej barwy.

Przewidywany przez wykonawcę termin zakończenia robót  31 październik 2019r.

Ponadto Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku apeluje o rozsądne korzystanie z poboru wody do podlewania trawników, ogrodów oraz innych celów gospodarczych w okresie wzmożonych upałów.

W przypadku jakichkolwiek pytań i uwag prosimy o kontakt z naszym zakładem w dni robocze w godzinach 7.00 -15.00 pod numerem tel. 857180126 bądź całodobowo pod numerem tel. 608393820. Pracownicy zakładu udzielą niezbędnych informacji oraz odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania.

      Za powstałe niedogodności

przepraszamy wszystkich Użytkowników

   KZB Gródek

Podkategorie