Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 17 maja do 31 maja 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/ad20810b52292ca


Zachęcamy do udziału w badaniu.

 

                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Gminnej Komisji

                                                                                                                                                                             Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                                                                                                                                                 w Gródku

                                                                                                                                                                                           Edyta Marcińczyk