KONSULATACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ZMIAN REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY GRÓDEK

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 403/23 Wójta Gminy Gródek z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmian regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek - Wójt Gminy Gródek przedstawia projekt zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek, zwany dalej Regulaminem, celem poznania stanowiska mieszkańców co do zawartych zapisów zmian Regulaminu, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.  

Termin konsultacji: od dnia 6 marca 2023 r. do dnia 13 marca 2023 r.

Z projektem Regulaminu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Gródek.

  • Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian do projektu Regulaminu można zgłaszać w terminie konsultacji w formie pisemnej:
  1. na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek oraz na sesji Rady Gminy.

  • Załączniki:
  1. Projekt zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek.
  2. Klauzula informacyjna.
  3. Wyniki konsultacji

Wójt Gminy Gródek

   Wiesław Kulesza