Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osoby, zwanej dalej kandydatem, która będzie brała udział w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

            Zgłoszony kandydat nie może pozostawać wobec organizacji biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

        Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów podróży.

        Zgłoszenie kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 3 marca 2023 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Gródek ul. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Gródek

                                                                                                                                                                                      Wiesław Kulesza

 

formularz zgłoszeniowy