Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm.) Rada Gminy Gródek określa corocznie do 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt programu przekazuje się do zaopiniowania dla:

     1)      właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

     2)      organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy;

     3)      dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Z uwagi na powyższe, zapraszam w/w podmioty do zapoznawania się z projektem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2023 r.” oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź pisemnie na adres Urząd Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek w terminie do dnia 21 lutego 2023 r.

Zgodnie z art. 11a ust. 8 przedmiotowej ustawy w/w podmioty, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

1.Projekt uchwały w sprawie POZ na 2023r.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta