Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Gródek przekazał Radzie Gminy do rozpatrzenia Raport o stanie Gminy Gródek za rok 2021 r. Debata nad Raportem odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gródku podczas XXXVII sesji Rady Gminy Gródek, która rozpocznie się o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) w debacie mogą zabierać głos mieszkańcy na warunkach i zasadach określonych poniżej:

  1. Osoba zamierzająca zabrać głos w debacie zobowiązana jest do dnia 23 czerwca 2020 r. złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
  2. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek (ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, nr 1 w godz. 8:00 – 15:00) lub przesłać na adres

Urząd Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

  1. Mieszkańcy uczestniczący w debacie będą zabierali głos w kolejności zgłoszeń przekazanych przewodniczącemu Rady Gminy.
  2. W debacie będzie mogło zabrać głos 15 mieszkańców, chyba że Rada Gminy postanowi
    o zwiększeniu tej liczby.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem oraz do wzięcia udziału w debacie.

Przewodniczący

Rady Gminy Gródek

Wieczysław Gościk

Do pobrania:

zgłoszenie do debaty

Raport