Rekompensaty dla przedsiębiorców i rolników świadczących usługi hotelarskie (agroturystyczne) oraz prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, tj. na obszarze na którym wprowadzono czasowy zakaz przebywania.

Na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem podanym poniżej, zamieszczona została szczegółowa informacja na temat możliwości uzyskania rekompensaty wraz z opisem procedury postępowania.

https://puw.bip.gov.pl/wg-uslugi/rekompensaty-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-czasowego-zakazu-przebywania-o-ktorym-mowa-w-ustawie-o-ochronie-granicy-panstwowej.html

Formularz wniosku o udzielenie rekompensaty dostępny jest również w siedzibie Urzędu Gminy Gródek.