UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Od dnia 3 stycznia 2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny w:

wtorek w godzinach: 700-1500,

czwartek w godzinach: 900 - 1700.