Marszałek Województwa Podlaskiego pismem z dnia 2 grudnia 2021 r., znak: DOŚ-IV.7121.12.2021, poinformował Urząd Gminy Gródek, że w związku z sytuacją panującą na granicy polsko-białoruskiej m.in. na terenie gmin Gródek, Krynki i Michałowo oraz zaostrzeniem stanu epidemiologicznego w kraju, przychylając się do wniosków złożonych w ramach konsultacji społecznych, dalsze procedury przewidziane w ramach prac nad podjęciem uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy zostają czasowo wstrzymane.

W ramach ogłoszonych w dniu 5 października br. konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy wpłynęły liczne wnioski o wstrzymanie konsultacji ze względu na kryzys na granicy polsko-białoruskiej oraz wzrost ilości zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Wskazane okoliczności mogły mieć realny wpływ na ograniczenie możliwości udziału mieszkańców terenu objętego granicami projektowanego Parku w konsultacjach, stąd procedury dotyczące utworzenia Parku zostają czasowo wstrzymane.