Fundacja Legalna Kultura poinformowała, że wniosek złożony przez Gminę Gródek w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-053/17-00 pt. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i tym samym został zakwalifikowany do drugiego etapu - oceny merytorycznej.

    Jeżeli ocena merytorycznie pójdzie tak samo dobrze, mieszkańcy Gminy Gródek wezmą udział w szkoleniach komputerowych o takiej tematyce jak:
- Rodzina w Internecie 
- Działam w sieci społecznościowej 
- Kultura w sieci 
- Moje finanse i transakcje w sieci 
- Tworzę własną stronę internetową 
- Mój biznes w sieci 
- Rolnik w sieci 

    Łącznie w szkoleniach będzie mogło wziąć udział 216 osób a Szkoła Podstawowa w Gródku zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy (24 komputery) niezbędny do przeprowadzenia szkoleń.
    Całość projektu finansowana będzie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
    Po otrzymaniu dofinansowanie ogłoszony będzie nabór uczestników. Informacje będziemy publikować na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń oraz w Wiadomościach Gródeckich.