FUNDACJA DIALOG – CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ zaprasza do udziału w projekcie „CIS szansą mieszkańców Białegostoku”
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu reintegracji i aktywności społeczno-zawodowej 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Miasta Białystok i powiatu białostockiego, poprzez udział w zajęciach z zakresu integracji społecznej, specjalistycznym wparciu indywidualnym, zatrudnieniu socjalnym w CIS oraz kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.


Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących Białystok i powiat białostocki, które:
• spełniają kryteria określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
• są bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) bądź nieaktywne zawodowo;
• są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawne;
• korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).
Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do projektu zatrudnieni zostaną w Centrum Integracji Społecznej (kontrakt socjalny), a w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji otrzymają wybrane (zgodnie z potrzebami i predyspozycjami) kompleksowe wsparcie psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe, coaching. Uczestnicy CIS odbędą szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Możliwe również będzie odbycie płatnych staży u wybranych pracodawców.


Oferujemy:
• zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej;
• reintegrację społeczno-zawodową w zakresie prac gastronomicznych, remontowo-porządkowych, biurowych;
• grupowe oraz indywidualne poradnictwo psychologa, doradcy zawodowego, radcy prawnego, coacha;
• kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (kurs na prawo jazdy kat.: B, C, C+E, pracownik administracyjno-biurowy z ECDL);
• badania lekarskie oraz szkolenie BHP;
• ubezpieczenie zdrowotne;
• świadczenie integracyjne.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać u pracownika socjalnego w Noclegowni Fundacji Dialog im. św. Marii Magdaleny, przy ul. Kolejowej 26A w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, gdzie dostępne są również deklaracje zgłoszeniowe, pod nr tel.: (85) 742 40 90, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2020 r. do 31.10.2023 r.