W dniu 8 września 2020 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku przekazało do Urzędu Gminy Gródek projekty uproszczonych planów urządzenia lasu obrębów ewidencyjnych: Straszewo, Narejki, Chomontowce, Słuczanka, Wierobie.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463), zwanej dalej ustawą, informuję, iż projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla wyżej wymienionych obrębów ewidencyjnych są wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni
w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pok. Nr 8 w terminach:

  1. obręby ewidencyjne: Straszewo, Narejki, Chomontowce

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r.

  1. obręby ewidencyjne: Słuczanka, Wierobie

od dnia 28 września 2020 r. do dnia 26 listopada 2020 r.

Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

         Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowany właściciel lasów może składać do Starosty Powiatu Białostockiego zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta