Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin. Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wójt Gminy Gródek podjął decyzję o zamknięciu dla interesantów Urzędu Gminy Gródek i wprowadził ograniczenia w przyjmowaniu doręczanej osobiście korespondencji.

Stosownie do stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r., znak: ZPOW-571-32/20 - informuję o sposobie przyjmowania przez Urząd Gminy Gródek zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, jak niżej.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji należy przesłać (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania Urzędu, tj. do godziny 15.30):

  • pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, lub

  • w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do Urzędu Gminy Gródek zostanie dokonane przez pracownika Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń są udzielane zainteresowanym przez pracowników Urzędu Gminy Gródek pod numerem telefonu: 85 7180 664.

Link do Uchwały nr XXXIX/323/18 Rady Gminy Gródek z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gródek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.