Szczegółowe informacje są dostępnie na stronie: http://aktywniobywatele.org.pl/