Treść ogłoszenia jest dostępna pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl/ogloszenia/konkursy/oglosz-8.html